WENTYLACJA I REKUPERACJA

WENTYLACJA

jest to wymiana powietrza w pomieszczeniach, polegająca na usuwaniu powietrza zanieczyszczonego lub gorącego i doprowadzeniu powietrza świeżego lub chłodnego.Zadaniem wentylacji jest usuwanie z pomieszczeń zamkniętych (biurowych, mieszkalnych, produkcyjnych i innych) powietrza zanieczyszczonego, a dostarczenie powietrza świeżego, czystego o określonej temperaturze, tzn. jego oczyszczenie i podgrzanie do

wymaganej temperatury przed wprowadzeniem do pomieszczeń. Wentylacja poprawia – zgodnie z wymaganiami organizmu ludzkiego czy procesu produkcyjnego – stan i skład powietrza poprzez jego wymianę w pomieszczeniu.

PODZIAŁY INSTALACJI WENTYLACYJNYCH:
1. W zależności od sposobu wymiany powietrza rozróżnia się wentylację mechaniczną i naturalną
a) w wentylacji naturalnej wymiana powietrza wywołana jest działaniem wiatru i/lub sił grawitacji.
b) w wentylacji mechanicznej wymiana powietrza jest niezależna od jakichkolwiek wpływów atmosferycznych. Wymuszony przepływ powietrza uzyskuje się dzięki zastosowaniu wentylatora. W zależności od sposobu wymiany powietrza wentylację mechaniczną możemy podzielić na:
– ogólną czyli z równomierną wymianą powietrza w całym pomieszczeniu
– miejscową, przeciwdziałającą zanieczyszczeniu powietrza w miejscu ich wydzielania; do wentylacji miejscowej zaliczają się np:
– odciągi miejscowe, urządzenia służące do usuwania zanieczyszczeń bezpośrednio w miejscu ich powstawania,
– nawiewy miejscowe stosowane do wytwarzania w określonym miejscu warunków odmiennych od tych, które panują w całym pomieszczeniu,
– kurtyny powietrzne, stosowane do ochrony pomieszczeń przed przenikaniem zimnego powietrza zewnętrznego (w okresie zimy) bądź gorącego (w okresie lata) przez często otwierane bramy i drzwi wejściowe w budynkach przemysłowych lub użyteczności publicznej.

2. W zależności od kierunku ruchu powietrza w stosunku do wentylowanego pomieszczenia rozróżnia się wentylację mechaniczną:
– nawiewną – dostarczanie powietrza odbywa się w sposób mechaniczny a usuwanie w sposób naturalny
– wywiewną – powietrze dostarczane jest w sposób naturalny a mechanicznie wspomagany jest wywiew
– nawiewno – wywiewną – dostarczanie i usuwanie powietrza odbywa się w pełni mechanicznie.

3. Dodatkowo wentylację mechaniczną możemy podzielić w zależności od różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia na wentylację:
– nadciśnieniową, przy której strumień objętości powietrza nawiewanego jest większy od strumienia objętości powietrza wywiewanego,
– podciśnieniową, gdzie strumień objętości powietrza nawiewanego jest mniejszy od strumienia objętości powietrza wywiewanego.

WENTYLACJA Z ZASTOSOWANIEM REKUPERATORA. Wymiana powietrza w pomieszczeniach z zastosowaniem rekuperatora polega na usunięciu powietrza zużytego i dostarczeniu świeżego o odpowiednich parametrach wraz z odzyskiem ciepła, które w zwykłych instalacjach jest usuwane z powietrzem wywiewanym. Zużyte powietrze z pomieszczeń systemem kanałów transportowane jest do rekuperatora, gdzie podlega filtrowaniu, następnie przechodzi przez wymiennik ciepła i wyrzucane jest przez kanał wylotowy na zewnątrz budynku. Świeże powietrze kanałem wlotowym zasysane jest do wnętrza urządzenia gdzie przechodzi przez filtry, które wyłapują zanieczyszczenia. Następnie powietrze przechodzi przez wymiennik ciepła ogrzewane jest ciepłem oddanym przez powietrze usuwane. Podgrzane powietrze tłoczone jest następnie do wentylowanych pomieszczeń. Ilość powietrz nawiewanego oraz wywiewanego najczęściej jest jednakowa.

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA REKUPERATORA

Oszczędność ciepła w zależności od zastosowania modelu rekuperatora może wynieść do 92% ilości jakie zużywa wentylacja, dzięki takiemu rozwiązaniu wentylacji można dodatkowo zaoszczędzić rezygnując w trakcie budowy z murowanych szybów i kominów wentylacyjnych. Okna nie muszą mieć mikrowentylacji oraz montowany kocioł może mieć mniejszą moc ponieważ redukujemy straty ciepła co wpływa również na mniejszą ilość grzejników. Oprócz oszczędności wynikających z zastosowania rekuperatorów, dbamy również o zdrowie. Nawiewane jest wciąż świeże powietrze do pomieszczeń a usuwane zużyte wraz z nim znaczna ilość alergenów, pleśni, roztoczy. W pomieszczeniach zamkniętych powietrze jest o niskiej jonizacji ujemnej, przesiąknięte zapachami z tworzyw sztucznych, dywanów, detergentów itp. dlatego ważne jest aby zapewnić odpowiednią ilość wymian powietrza. Czyste powietrze potrzebne jest tak samo jak czysta woda do życia, dlatego zadbajmy aby go nam nie brakowało. Tylko wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła wydajnie i oszczędnie zapewnia odpowiednią ilość świeżego i dodatkowo przefiltrowanego powietrza.
Jesteśmy specjalistami zarówno w dziedzinie klimatyzacji, wentylacji jak i odzysku ciepła. Wiemy, w jaki sposób zapewnić Państwu zdrowe i czyste powietrze, które znacznie podniesie komfort codziennego życia. Idealnym rozwiązaniem jest rekuperacja, czyli inaczej mówiąc wentylacja z odzyskiem ciepła. Rekuperacja niesie za sobą wiele korzyści. Najważniejsze są jednak stały dopływ świeżego, przefiltrowanego powietrza oraz znaczna oszczędność w kosztach ogrzewania. Rekuperacja ma także istotny wpływ na nasze zdrowie. Nawiewane jest wciąż świeże powietrze, jednocześnie usuwane jest powietrze zużyte, a wraz z nim znaczna ilość pleśni, roztoczy i alergenów. Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Szeroka wiedza oraz bogate doświadczenie pozwalają nam sprostać oczekiwaniom, nawet najbardziej wymagających Klientów. Oferowane przez nas rekuperatory to urządzenia najwyższej klasy, solidne, niezawodne i przyjazne dla środowiska. Ponadto dostarczane przez nas rekuperatory gwarantują skuteczny odzysk powietrza, tym samym zapewniając spokojny i zdrowy sen. Doradzimy, a także dobierzemy najlepsze rekuperatory do Państwa indywidualnych potrzeb.