POMIARY I AUDYTY

Pomiary efektywności wentylacji zakończone Protokołem dla Sanepidu, Zarządcy, Nadzoru Budowlanego itp.

Pomiary prędkości przepływu powietrza na czerpniach, wyrzutniach, kratkach nawiewnych i wywiewnych, wewnątrz kanałów wentylacyjnych kwadratowych oraz okrągłych typu flex i spiro

Pomiary wydajności przepływającego powietrza oraz sporządzenie bilansu dla pojedynczych pomieszczeń, większych powierzchni jak hale, garaże, całe budynki

Regulacja systemów wentylacji mechanicznej do warunków projektowych lub sporządzenie własnych zaleceń i regulacja zgodnie z Polskimi Normami

Pomiary temperatury nawiewanego powietrza z wentylacji

Audyty realizuje wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny

Dowiedz się więcej